محرم اومد ...

عمريه كه دل به سينه ميزنه سنگ حسينو ... ميون تموم خوبا داره آهنگ حسينو

بوده اسم بي نظيرش اولين ذكر لب من ... توي بين الحرمينش شده خواب هر شب من

آرزوي اول من، التماس آخر من اينه كه لحظه مردن پا بذاري رو سر من، پا بذاري رو سر من

كسي مثل دلبر من يار باوفا نديده ... واسه نوكري تو خونه اش خدا منو آفريده

با همون نگاه اول سنگشو زدم به سينه ... كاشكي كربلا بميرم آروزي من همينه

اسم آسموني اون شده ذكر عشق و شورم، عشقمه روضه اونو بخونن بالاي گورم

قبرستان بقيع را به صورت سه بعدي مشاهده كنيد.لينك دانلود

 

 

 

آدرس : تهران، یاخچی آباد، خیابان بهمنیار، میدان وصال، روبروی تالار قصر
تلفن : 55034900
آدرس رايانامه : school shayestegane16 ir